06/04/2015 Yorum yapılmamış onkomeradmin Saglik ,

AKCİĞER KANSERİ

 

Genelde ileri yaş hastalığı olup (>40yaş) erkeklerde sıklıkla görülür. Tütün içiciliği gibi (sigara) risk faktörü olanlarda ve uzun süreli çevresinde ,içmeseler dahi dumanaltı olanlarda ki bu gruba son senelerde hanımlar sıklıkla girmekteler veya sigara içmekteler ve sonuçta akciğer kanseri riski artmaktadır. Eğer erker yakalanamazsa en sık öldüren kanserdir. Akciğerde iki tür kanser görülmektedir. Küçük Hücreli Akciğer Kanseri (KHAK) ve Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri (KHDAK). Üç ayrı tipi olan küçük hücreli dışı akciğer kanseri,yaygındır ve yavaş gelişir. Küçük hücreli akciğer kanseri, daha az görülmesine rağmen hızlıdır ve çabuk yayılır. Tedavi açısından küçük hücreli akciğer kanseri kemoterapiye daha duyarlıdır ancak akciğere radyoterapi eklenmesi ve beynin koruyucu ışınlamaya alınmasının yaşama katkısı büyüktür. Kanser nedeni olan sigaranın acilen bırakılması gerekmektedir. En küçük bir akciğer şikayetinizde veya sigaraya bağlı tıkanma ve öksürük şikayetinizde (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı; KOAH) lütfen hekiminize başvurun.