Onkomer Özel Onkoloji Mrk.,Üniversite Cd.71-A,Bornova,İZMİR 0232 462 63 00

Hacımsal Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisi (VMAT)

Tedavi kısmında değinildiği gibi RAPIDARK tedavi aygının çalışma prensibini oluşturan bu sistemde  Hacımsal Tedavi, Konformal  3Boyutlu doz dağılımını, 360 derecelik tek bir dönüşle hatasız ve kesin bir şekilde verebilen bir lineer akseleratördür. Böylece sahip olduğu tedavi planlama algoritmiyle, tedavi sırasında aşağıdaki üç parametre aynı anda değişmektedir:
Aygıtın hasta etrafında dönüş hızı,
Çok yapraklı kurşun demetleriyle  farklı yoğunlukta ışın çıkışının sağlanması,
Doz hızının farklılığı,
VMAT, helikal IMRT ve Yoğunluk Ayarlı Ark Tedavisinden (IMAT)  gibi benzer  mevcut tekniklerden farklıdır çünkü dozu tüm hcıma verir diğerleri gibi kesit, kesit vermez ve tedavi planlama algoritmi doğru ve kesin tedaviyi garantilerken normal dokuları korur.
Copyright 2015 (c) - Onkomer Özel Onkoloji Merkezi