Onkomer Özel Onkoloji Mrk.,Üniversite Cd.71-A,Bornova,İZMİR 0232 462 63 00

Merkezimizdeki Tedavi Uygulama Teknikleri

 3 Boyutlu Konformal Radyoterapi  (3BKRT) (3 Dimentional Conformal Radiotherapy ; 3DCRT )

Tedavi bölümünde de anlatıldığı üzere dünyada yapılan ışın tedavileri, teknik gelişmeler sayesinde, yalnız basit film çekme aygıtlarıyla görüntü alanına giren ve vücudumuzdakı organ yapılarını sadece en ve boy olarak “iki boyutta” gösteren filmler ile değil fakat derinliğide değerlendirme içersine katan böylece “en, boy ve derinlik” ile “üç boyutlu” filmler çeken Bilgisayarlı Tomografi aygıtları ile planlamalar yapılmaya başlanmıştır. Böylece iki boyutlu filmlerle yapılan planlamalarda tedavi edilen yerlere ALAN derken, derinliğinde değerlendirilmeye katılması ile HEDEF HACIM tanımlamaları önem kazanmış, tedavi edilecek tümör ve çevresi daha doğru hedeflenebilmiş ve gelişmiş bilgisayar teknolojisi ile radyoaktif ışınlar vasıtasıyla sağlam dokular daha rahat sarmalanmıştır (konformal tedavi).

Yoğunluk Ayarlı Radyoterapi  (Dinamik YART; Dynamic Intensity Modulated Radiotherapy: IMRT)

Teknik olarak çok gelişmiş bu aygıtlar ışın tedavisini yaparken korumaları gereken yerleri planlama sıasında bilgisayarlı sistemle saptanabilmektedir. 3BRT’nin bir şekli olmasına rağmen teknik olarak daha gelişmiş halidir. Bu sağlam dokular ışın tedavisinde korunurken tümörün bazı terlerinin daha fazla doz alması ve bazı yerlerinin ise daha az doz alması gerekmektedir. Doz yoğunluluğunun farklılığını aygıtın başında bulunan ve çok sayıdaki haraketli ince yapraklar halindeki kurşun parçacıklar sağlamaktadır. Tedavi için BT ile simüle edilen hastanın tedavi pozisyonu taklit edilerek tümörün yer ve yakınındaki korunması gereken dokular saptanır ve filmleri çekilir. Tedavi Planlama Bilgisayarına gelen bu görüntüler Radyoterapistler ve Tıbbi Fizik Uzmanları tarafından en mükemmel şekilde planlanır ve saptanır. Hesapları bu planlama sonrası uzmanların saptadığı verilere göre bilgisayarlar yapar ve bu hesaplara göre bu parçacıklar yapılmış olan planlamaya bağlı olarak  nerelere çok veye nerelere az doz verilecekse ona göre açılrlar veye kapanırlar. Bu farklı yoğunlukta doz verme sistemine  YOĞUNLUK AYARLI RADYOTERAPİ (YART;IMRT) ismi verilmektedir. Bu şekilde isteklere göre bilgisayar yapılan sonradan planlamaya “inverse; tersten” planlama denir. İki tür YART’den bahsedilir:
  1. FİKSE veya STATİK IMRT  (haraketsiz tedavi aygıtları ile yapılan,Gantry sabit olan)
  2. DİNAMİK veya ROTASYONEL IMRT (dönerek, ark haraketi ile yapılan YART, buradaki tedavi aygıtları Helikal TOMOTERAPİ  ve  VMAT tekniğinde çalışan RAPIDARC)

Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi (IGRT; Image   Guided Radiotherapy)

IGRT yani Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi bir tür YART yani IMRT olmasına rağmen tümörün yerinin daha iyi saptanıp ışınlanmasını sağlamaktadır. Örneğin prostat kanseri için yapılan tedavilerde biz prostatın önündeki idrar torbasının ve arkasındaki son barsağın (rektum) boş ve dolu oluşuna göre bir miktar yer değiştirebileceğini biliriz ve böylece prostatın içersine yeleştireceğimiz küçük bir madde ile aygıt tedavi öncesi ve sırasında prostatın yerini saptar ve daha uyumlu bir şekilde tedavi eder. Keza akcierin içersindeki bir tümör, nefes alış verişiyle haraket edip, tedavi edilen hacmin dışına çıkabilir. Tedavi öncesi hasta tedavi simülasyonu ve planlaması yapan OPTIMA BT580  bilgisayarlı tomografisi ile planlanırken, göğsünün üstüne konulan “Gerçek Zamanlı Pozisyon Kontrolü” (RPM) aygıtı ile nefes süreleri ve BT ile tümör görüntüleri “zaman” değerlendirmesi ile eşleştirilir ve böylece tümör uygun zamanlarda ışınlanabilir. IGRT ‘nin yardımı ile IMRT daha da mükemmel birşekilde ışınlama sağlar.
Copyright 2015 (c) - Onkomer Özel Onkoloji Merkezi