Onkomer Özel Onkoloji Mrk.,Üniversite Cd.71-A,Bornova,İZMİR 0232 462 63 00

PROTON TEDAVİSİ

PROTON TEDAVİSİ

Dışarıdan,aygıtlarla,planlanıp uygulanan foton tedavisi gibi (şimdiye kadar anlatılan) proton tedaviside eksternal uygulanır. Protonlar X-ışınları gibi foton değil fakat bir partiküldür. Canlı dokuda bıraktıkları enerji açısından fotonlardan farklıdırlar. Ennerjilerini ulaştıkları yerde bırakırlar, fotonlar gibi yolları boyunca kısım, kısım enerji bırakmazlar dolayısıyla sağlıklı dokuya çok az ama tümöre çok doz verirler. Protonlar henüz klinik çalışmalarda fotonlarla karşılaştırılmamışlardır. Rutin olarak her tedavi merkezinde  henüz bulunmamaktadır.

Copyright 2015 (c) - Onkomer Özel Onkoloji Merkezi