Onkomer Özel Onkoloji Mrk.,Üniversite Cd.71-A,Bornova,İZMİR 0232 462 63 00

RADYOTERAPİ PLANLAMA SİSTEMİ

“Radyoterapi nedir, etkilimidir?” bölümünde  okuduğunuz  gibi  Radyoterapi, halk arasında bilinen ismiyle, ”Işın Tedavisi”  kanserin tedavisinde  en bedel-etkin yani “ucuz” tedavi yöntemidir ve radyoaktiv  X- ışınlarının  1897’de W.C.Roentgen tarafından bulunmasıyla beraber kanserin en etkili silahı olmuştur.
Bilgisayar teknolojisinin gelişmesiyle beraber günümüze kadar gerek uygulamadaki teknikler, gerek tedavi  yöntemleri  ve gerekse bu tekniklerin kullanıldığı aygıtlar, en az sağlam dokunun ışınlanması, ve kanserin lokal olarak  bulunduğu yerin  hedef hacım olarak, en çok radyoaktif ışını alması yönünden  geliştirilmiştir. Tedavi tekniklerinin uygulandığı  aygıtların gelişmesi yanında  tedavinin verileceği anatomik bölgenin bu tekniklerle, ideal bir şekilde planlanması için  “Tedavi  Planlama Sistemleri” de  (TPS) gelişmiştir. Bununla da kalınmayıp tedavi planlamaları için “simülatör” denilen  özel  planlama bilgisayarlı tomografiler i  (BT) geliştirilmiş hatta tümörü daha iyi görüp planlıyabilmek  için diğer BT tetkikleri, manyetik rezonans görüntüleme  (MRG) ve hatta  PET  (pozitron emisyon tomografi)  taramaları  etkin bir şekilde  kullanılmakta ve tümörün görüntülenmesini sağlamaktadır.
Tedaviler, seneler önce (1920-1930’lar) elektrikle beslenen basit gerilim hatlarından çıkan ve eksi ve artı kutuplar arası elektronların haraketi sonucu bulunan X-ışınlarının kulanılması ile başlamış  ve böylece ilk radyoterapi örnekleri verilmiştir (yüzeyel ve orthovoltaj tedavi aygıtları). 1950 sonrası, radyoaktif  bir izotoplar olan Co 60 ve Cesium 137 maddelerinin, tedavi aygıtı başına konarak  belirli mesafeden (80-100 cm) hastalık bölgesine uygulanması ile “Süpervoltaj tedavi aygıtları” devri başlamıştır. Gerek yüzeyel  gerekse süpervoltaj tedavilerinin en önemli sorunu sağlam dokuların fazla doz alması ve yüzeyel doz dağılımlarının arzu edilir nitelikte olmamasıdır.
Eskiden nereyi tedavi edeceğiz düşüncesiyle yalnızca en ve boy planlanarak, basit film çekme aygıtlarıyla yapılan “2 BOYUTLU PLANLAMA” lar yerini üçüncü boyut olarak derinliğin sağlandığı Bilgisayarlı Tomografi aygıtların yardımıyla “3 BOYUTLU PLANLAMA” sistemine bırakmış ve böylece özel PLANLAMA için BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ Aygıtlarıyla sağlam dokular daha iyi korunabilmiş ve tümörlü doku daha iyi hedeflenebilmiştir.
Günümüzde, tedavi öncesi hastalara, tedavi edilecek bölgelerinin daha iyi saptanması için bu özel bilgisayarlı tomografide “SİMÜLASYON” denilen yöntemle, tedavinin bir nevi provası yapılmaktadır. Akciğer gibi haraketli organlarda bulunan tümörlerin, tedavi hacminin içersinden kaçmamaları için “Gerçek Zamanlı Pozisyon Kontrolü” yapabilen RPM (Real-time Position Management) sistemi ile nefes alma zamanı kontrol edilebilir. Sistem 4 Boyutlu konformal radyoterapi yapabilir hale gelmekte ve 4BKRT tanımlanabilmektedir.
ONKOMER Onkoloji Merkezinde  4 Boyutlu Konformal Simülasyon yapabilen RPM’li bir PLANLAMA BT Sistemi olan GE marka OPTİMA BT 580 simülatör bulunmakta ve hastalarımız daha sonra “ECLIPSE” denilen bir tedavi planlama sistemi ile daha güvenli bir şekilde planlanmaktadır.
ONKOMER Onkoloji Merkezinde mevcut olan tedavi aygıtları, haraketli organlarda bulunan tümörlerin tedavisi için simülasyon ve planlamadan gelen RPM bilgilerini, tedavi aygıtlarında bulunan RPM’e uyumlu bir sistem ile “Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi” yapabilir bir şekilde düzenliyebilmektedir. Bu yöntem IGRT (Görüntü Rehberliğinde RT) denmektedir.
Ayrıca ONKOMER’de tedaviler, en gelişmiş teknoloji olan ve üç boyutlu yapı içersinde sağlam dokular ve tümör içersinde belirli bölgelere daha az ve daha çok yoğun doz verebilme özelliğine sahip tedavi aygıtlarıyla yapılmaktadır. Bu yonteme “Yoğunluk ayarlı Radyoterapi” (YART) veya IMRT denir.
Sonuçta RADYOTERAPİNİN kanser tedavisinde yeri çok önemli ve etkilidir ancak elemanlarda bilgi, eğitim, deneyim ve beceri, planlama ve tedavi aygıtlarında ise gelişmiş teknoloji olması ve de kararların takım çalışması ile verilmesi önemlidir.
Gerçek Zamanlı Tümör Pozisyonlama Sistemi (Varian Real-time Position Management, RPM)
Bu sistem, video kaynaklı olup akciğer ve üst batın gibi nefes ile haraket eden organlardaki tümörlerin tedavisinde, tümörün doğru zamanda yakalanıp tedavisini kolaylaştırır. Meme kanseri tedavisinde kalbin daha az doz almasını ve hedef hacmin daha doğru yakalanmasını sağlar.  Böylece tümör doğru zamanda yakalanıp tedavi hacminden kaçamaz ve planlama 4. Boyutlu Konformal olarak yapılabilmektedir. Bu sistem özelikle akciğer tümörlerinin tedaviside çok etkili olup merkezimizde hem BT Simülatörümüzde hemde bu sisteme uyumlu olarak  RAPIDARC tedavi aygıtımızda mevcuttur.
Copyright 2015 (c) - Onkomer Özel Onkoloji Merkezi