Onkomer Özel Onkoloji Mrk.,Üniversite Cd.71-A,Bornova,İZMİR 0232 462 63 00

STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ (SRS : Stereotactic RadioSurgery) ve STEREOTAKTİK RADYOTERAPİ (SRT)

STEREOTAKTİK RADYOCERRAHİ  (SRS : Stereotactic RadioSurgery) ve STEREOTAKTİK   RADYOTERAPİ  (SRT)

Stereotaktik Radyocerrahi (SRS) bir eksternal (dışarıdan) yapılan radyoterapi tekniği olup kesin olarak tanımlanmış bir hedefe yüksek doz radyasyon verme esasına dayanır. Cerrahi ile ilgisi yoktur ancak iki nedenle cerrahi denmiştir.
Hedeflendiği dokudaki tahribatı “biçak benzeri” denmiştir.
Amaç hedef dokudaki bütün hücreleri öldürmektir . Bu iş yapılırken keskin bir cerrehi sınır ile çevre sağlam dokular ayrılabilmektedir.
 SRS çeşitli nedenlerle yapılabilmektedir. Tek bi yüksek doz ile metastik lezyonlar ortadan kaldırılabilmektedir. ”Gammaknife veya Cyberknife” denilen aygıtlarla, hastalar yatmadan tedavi edilebilirler.Tek bir dozla verilebildiği gibi fraksiyonede yapılabilir ancak tümörlerin 4-5 cm’yi geçmemesi lazımdır.
Stereotaktik Radyoterepide (SRT) benzer amaçlarla yapılmaktadır. Bazı merkezler SRT’yi  SRC’den aşağıdaki nedenlerle ayırır,
Eğer SRT tek bir günlük tedaviyi içeriyorsa “SRC” olarak anılır.
Eğer tedavi fraksiyone ise “SRT” olarak isimlendirilir.
SRT sıklıkla  kenarları  düzenli küçük beyin ve omur ilikte lokalize tümörlerin tedavisinde başarıyla uygulanır. Beyin metastazlarında başarıyla uygulanır. SRT uygulanması sırasında hastanın haraket etmemesi için hastanın başına bir alet takılır (frame) Stereotaktik Vucut Radyoterapisi (SBRT) ise beynin ve omur iliğin dışında kalan lokalizasyonlarda uygulanan bir tekniktir.Bir kaç fraksiyonda ve yüksek dozlarda uygulanır.
Copyright 2015 (c) - Onkomer Özel Onkoloji Merkezi