06/04/2015 Yorum yapılmamış onkomeradmin Saglik ,

MESANE Tümörleri:

 

Genelde 40-50 yaş ve üzerinde görülmekte. En sık belirti hematüri,zorlayıcı idrar yapma hissi, pelvik ağrı ve hidronefrozdur. % 93 değişici epitel hücreli kanser görülür. Sigara içmek, naftilamin maddesi, boyalar,kronik iritasyon ve mesane taşları risk oluşturmakta. % 75 olgu erken rvrede yakalanabilir (Ta, Tis veya T1). Sıklıkla trigon denilen idrar yollarının mesaneye girdiği yer denilen trigona yakın yerlerde olabilir (mesane altı). % 20 yakın lenf bezelerini tuabilir. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra (alt batın BT, idrar ve kan sayımları ve TUR denilen idrar yolundan girerek parça alınması) evresi değerlendirilir. Eğer mesane kas tabakasını tutmayıp yüzeyelse dış idrar yolundan girilip hastalık kazınır (TUR) ve çok sayıda lezyon var ise en az 6 haftalık mesane içi ilaç uygulaması ve/veya verem aşışı olan BCG konur. Kas tabakası tutuluysa eğer kısmi mesane rezeksiyonu ve kemoradyoterapi veya mesanenin tamamen alınması ve rekonstrüksiyon veya radikal konformal radyoterapi yapılır. Tedavi hastalığın ilerleme durumuna ve yaşa bağlıdır. Genel Sağkalım % 40-70 arasında değişmektedir.