06/04/2015 Yorum yapılmamış onkomeradmin Saglik , ,

MİDE TÜMÖRÜ:

 

Ortalama hastalık görülme yaşı 65’dir.Belirtiler sindirim bozukluğu, ağrı, zayıflama ve kansızlıkdır. Risk faktörleri olarak posasız gıda alma, tuzlu balık ve tütsülenmiş et,polipler ve hipoklorahidriya sayılabilir. % 90 adenokarsinom görülmektedir. Hastalığın yumurtalıklara met yapması kadınlarda Krukenberg tümörü olarak bilinir. Gerekli ön tetkikler yapıldıktan sonra (mide filmleri, endoskopi, batın ve akciğer BT, kan sayımları ve gerekirse PET taraması) tedaviye geçilir. İdeal tedavi cerrahi ve sonrası yapılacak kemoradyoterapidir. İleri evrelerde önce eşzamanlı kemoradyoterapi yapılabilir. Tek başına radyoterapi paliyatif bir yaklaşımdır.