06/04/2015 Yorum yapılmamış onkomeradmin Genel, Saglik ,

PROSTAT KANSERİ
Prostat halk arasında “Erbezi” olarak bilinen ve lokalizasyon olarak mesanenin altında ve makatın önünde olup içinden geçen idrar yolu erkek
penisi içersinde devam eder. Bir nevi penisin dibindedir. Görevi erkek tohum hücrelerinin sulandırılmasıdır (meni ve sperm). İçersinde bu sıvıyı üreten guddeler vardır. Eğer bu guddesel bezdeki hücrelerde zamanla değişiklik olursa kanser gelişebilir. Erkeklerde en sık görülen kanser türüdür ve 50 yaşından sonra erkeklerin tümünün bir uzman hekim tarafından prostatlarının kontrolü (makattan parmakla kontrol; Tuşe Rektal ve kakattan ultrasonografi yaptırmak) ve kanda PSA kontrolü yaptırması şarttır. Belirtiler ise sıklıkla idrar yapmak, idrar yapmada zorluk, geceleyın sık idrara çıkmak şeklindedir. Bir önceki kısımda belitilmiş olan prostatla ilgili risk faktörlerini okumanız önemlidir. PSA’nız yüksek ise hekiminiz size prostat biopsisi önericektir. Eğer biopsiniz müspet gelirse patoloji raporunuza ve PSA değerinize göre tedavi önerilicektir. Eğer kanseriniz prostat ile sınırlı, PSA’nız 7-10 ngm ve prostatınız 40 cc. nin altında ise erken evre bir tümörünüz var ve 3BKRT nin türleri olan YART (IMRT) ve IGRT tekniği ile yapılacak nitelikli bir Radyoterapi ile tedaviniz idealdir ve ereksiyon ve ejekülasyon fonksiyonlarınız çalışır. Bazen bu çok uzun sürelerde yavaş büyüyen tümör için “Gözlemsel bekleyiş veya kontrol” hiçbir tedavi yapmadan uygulanabilir. Veya bazen prostat dışına taşmış tümörlerde hormon ve radyoterapi uygulaması ile tümör küçültülebilir veya yok edilir. Bazen erken evrede brakiterapi denilen ve bazı radyoaktif iğnelerin prostata sokulmasıyla ve bir süre bırakılıp çıkarılmasıyla yapılan başarılı bir tedavidir.

 

Cerrahi erken evrede çok itina edilmesi gereken bir tedavi yöntemidir. Özellikle ereksiyon (kamışı kaldıran) ve ejekülasyon (meninin akmasını sağlayan) sinirleri kesmemek için dikkat edilmelidir. Bu işleme “Sinir Koruyucu Cerrahi” denmektedir ve bu işlemi başaran cerrah sayısı azdır. Hormon tedavisi ise erkeklik hormonunu (testesteron) baskılayabilmek için kullanılır çünkü testesteronun varlığı prostat kanserini arttırabilir. Başarılı bir cerrahi veya radyoterapi erken evre prostat kanserinin tedavisi için önerilmektedir.