06/04/2015 Yorum yapılmamış onkomeradmin Saglik , ,

Radyoterapi Planlama Sistemi

Radyoterapi Planlama Sisteminde Olmanın Tedaviye Katkısı
Günümüzde bilgisayar teknolojisinin gelişmesi sayesinde tedavi aygıtlarındaki radyoterapi uygulaması çok önemli gelişmeler kaydetmiş ve gerek tedavi sonuçlarının daha iyileşmesi gerekse yan etkilerin azalması sonucu RADYOTERAPİ en etkin ve başarılı kanser tedavileri arasına girmiştir.
Eskiden nereyi tedavi edeceğiz düşüncesiyle yalnızca en ve boy planlanarak, basit film çekme aygıtlarıyla yapılan “2 BOYUTLU PLANLAMA” lar yerini üçüncü boyut olarak derinliğin sağlandığı Bilgisayarlı Tomografi aygıtların yardımıyla “3 BOYUTLU PLANLAMA” sistemine bırakmış ve böylece özel PLANLAMA için BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ aygıtlarıyla sağlam dokular daha iyi korunabilmiş ve tümörlü doku daha iyi hedeflenebilmiştir.
Günümüzde, tedavi öncesi hastalara, tedavi edilecek bölgelerinin daha iyi saptanması için bu özel bilgisayarlı tomografide “SİMÜLASYON” denilen yöntemle, tedavinin bir nevi provası yapılmaktadır. Akciğer gibi haraketli organlarda bulunan tümörlerin, tedavi hacminin içersinden kaçmamaları için “Gerçek Zamanlı Pozisyon Kontrolü” yapabilen RPM (Real-time Position Management) sistemi ile nefes alma zamanı kontrol edilebilir. Böylece zaman kavramıda eklenerek sistem 4 boyutlu olmakta ve “4BKRT” tanımlanabilmektedir.
ONKOMER Onkoloji Merkezinde 4 Boyutlu Konformal Simülasyon yapabilen RPM’li bir PLANLAMA BT Sistemi olan GE marka OPTİMA BT 580 simülatör bulunmakta ve hastalarımız daha sonra “ECLIPSE” denilen bir tedavi planlama sistemi ile daha güvenli bir şekilde planlanmaktadır.
ONKOMER Onkoloji Merkezinde mevcut olan tedavi aygıtları, haraketli organlarda bulunan tümörlerin tedavisi için simülasyon ve planlamadan gelen RPM bilgilerini, tedavi aygıtlarında bulunan RPM sistemi ile “Görüntü Rehberliğinde Radyoterapi” yapabilir bir şekilde düzenliyebilmektedir. Bu yönteme IGRT (Görüntü Rehberliğinde RT) denmektedir.
Arıca ONKOMER’de tedaviler, en gelişmiş teknoloji olan ve üç boyutlu yapı içersinde sağlam dokular ve tümör içersinde belirli bölgelere daha az ve daha çok yoğun doz verebilme özelliğine sahip tedavi aygıtlarıyla yapılmaktadır. Bu yonteme “Yoğunluk ayarlı Radyoterapi” (YART) veya IMRT denir.
Sonuçta RADYOTERAPİNİN kanser tedavisinde yeri çok önemli ve etkilidir ancak elemanlarda bilgi, eğitim, deneyim ve beceri, planlama ve tedavi aygıtlarında ise gelişmiş teknoloji olması ve de kararların takım çalışması ile verilmesi önemlidir.