Onkomer Özel Onkoloji Mrk.,Üniversite Cd.71-A,Bornova,İZMİR 0232 462 63 00

Mide Kanseri

06/04/2015 Yorum yapılmamış onkomeradmin Saglik , ,

MİDE TÜMÖRÜ:   Ortalama hastalık görülme yaşı 65’dir.Belirtiler sindirim bozukluğu, ağrı, zayıflama ve kansızlıkdır. Risk faktörleri olarak posasız gıda alma, tuzlu balık ve tütsülenmiş et,polipler ve hipoklorahidriya sayılabilir. % 90 adenokarsinom görülmektedir. Hastalığın yumurtalıklara met yapması kadınlarda Krukenberg tümörü olarak bilinir. Gerekli ön tetkikler yapıldıktan sonra (mide filmleri, endoskopi, batın ve akciğer BT, kan sayımları ve gerekirse PET taraması) tedaviye geçilir. İdeal tedavi cerrahi ve sonrası yapılacak kemoradyoterapidir. İleri evrelerde önce eşzamanlı kemoradyoterapi yapılabilir. Tek başına radyoterapi paliyatif bir yaklaşımdır.

Beyin Tümörleri

06/04/2015 Yorum yapılmamış onkomeradmin Saglik , ,

Çocukluk çağı ve erişkin çağda hayatı tehdit eden tümörlerdir. Bulundukları yere göre belirti verirler. En sık bulantı, kusma, dengesizlik, yürüme bozukluğu, kuvvetsizlik, uyuşma, nöbet, kişilik ve davranış bozukluğu vede KİBAS dediğimiz kafa içi basınç artma sendrom bulguları görülebilir. Uzmanlık dalı olarak nörolog, beyin cerrahı veya çocuk hekimine baş vurulmalıdır. Tanısal tetkik olarak en etkili tetkikler beyin MRG ve BT tekikleridir (manyetik rezonans ve tomografi). En sık görülen tümörler beyin dokusununun ana hücreleri olan glial hücrelerden çıkan tümörlerdi: – Astrositomlar: %46 beyin dokusundan ve %23 omur ilik dokusundan çıkabilir. Beyin tümörlerinin %17’sini oluşturur. Düşük dereceli olanlar yavaş büyür ve cerrahi olarak rahat çıkarılabilirler ve iyileşirler. Yüksek dereceli olanlar

Mesane Kanseri

06/04/2015 Yorum yapılmamış onkomeradmin Saglik ,

MESANE Tümörleri:   Genelde 40-50 yaş ve üzerinde görülmekte. En sık belirti hematüri,zorlayıcı idrar yapma hissi, pelvik ağrı ve hidronefrozdur. % 93 değişici epitel hücreli kanser görülür. Sigara içmek, naftilamin maddesi, boyalar,kronik iritasyon ve mesane taşları risk oluşturmakta. % 75 olgu erken rvrede yakalanabilir (Ta, Tis veya T1). Sıklıkla trigon denilen idrar yollarının mesaneye girdiği yer denilen trigona yakın yerlerde olabilir (mesane altı). % 20 yakın lenf bezelerini tuabilir. Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra (alt batın BT, idrar ve kan sayımları ve TUR denilen idrar yolundan girerek parça alınması) evresi değerlendirilir. Eğer mesane kas tabakasını tutmayıp yüzeyelse dış idrar yolundan girilip hastalık kazınır (TUR) ve çok sayıda lezyon var ise

Copyright 2015 (c) - Onkomer Özel Onkoloji Merkezi