Onkomer Özel Onkoloji Mrk.,Üniversite Cd.71-A,Bornova,İZMİR 0232 462 63 00

Prof.Dr. Serdar ÖZKÖK

  Akademik Geçmiş Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra 1989 senesinde aynı Üniversitenin Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında asistanlığa başladı. 1994 senesinde uzman, 1998 senesinde Üniversite Doçenti ve 2004 senesinde Profesör ünvanını aldı. 2006 senesinde Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği (TROD) Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 2007 senesinde TROD Sınav Komisyonu üyesi ve 2009 senesinde ise Sınav Komisyonu Başkanı oldu. 2012 senesinde TROD Torasik Onkoloji Çalışma Grubu Başkanı ve Türk Onkoloji Grubu (TOG) üyesi oldu. Ayrıca Tıpta Uzmanlık Kurulu Müfredat Komisyonu Başkanıdır. 22.Aralık 2012’de yapılan Dernek seçimlerinde Prof.Dr.Serdar ÖZKÖK Derneğin 2014-2016 dönemi Dernek Başkanı olarak seçilmiştir. Tıbbi İlgi Alanları

Uzman Dr.Hasan Taylan YILMAZ,Radyasyon Onkoloğu

  Akademik Geçmiş Ankara doğumlu ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi mezunu (1990-1997). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalından mezun oldu. (2000-2005) ve 2005 senesinden beri ONKOMER ÖZEL Özel Onkoloji Merkezinde çalışmakta. Başta prostat kanseri olmak üzere tüm genitoüriner kanserler, gastrointestinal kanserler ve akciğer kanserleri ve de diğer tüm kanserlerin radyoterapisi ile ilgilenmekte. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği, İzmir Meme Hastalıkları Derneği, Türk Akciğer Kanserleri Derneği ve Avrupa Radyasyon Onkolojisi Derneğinde (ESTRO) üyelikleri bulunmaktadır. Tıbbi İlgi Alanları Onkoloji, Radyoterapi   Kalın Bağırsak Tümörleri ve Tedavisi   Beyin Tümörü ve Tedavisi  

Uzman Dr.Füsun GÖÇEN,Radyasyon Onkoloğu

  Akademik Geçmiş İzmir doğumlu ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu (1986-1992). Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalından Uzmanlığını aldı (1994-1999) ve 1999 dan beri ONKOMER de çalışmakta. Başta meme kanseri,baş ve boyun kanseri ve brakiterapi olmak üzere tüm kanserlerin radyoterapisi ile ilgilenmekte. Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği,İzmir Meme Hastalıkları Derneği, Türk Akciğer Kanserleri Derneği ve Avrupa Radyasyon Onkolojisi Derneğinde (ESTRO)üyelikleri bulunmaktadır. Tıbbi İlgi Alanları Radyasyon Onkolojisi   Meme Kanseri ve Tedavisi   Jinekolojik Tümörler ve Tedavileri   Baş Boyun Kanseri ve Tedavisi

Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu

  Akademik Geçmiş Eğitim ve Mesleki Deneyim: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1976’da mezun oldu.1980 de Radyasyon Onkolojisi Uzmanı, 1986’da Doçent, 1992’de Profesör unvanlarını kazandı. Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı kurucusudur ve 16 yıl anabilim dalı başkanlığını yapmıştır, Ege Üniversitesi, SBE temel onkoloji AD kurucusudur ve 7 yıl anabilim dalı başkanlığı yapmıştır. Ayni zamanda Ege Üniversitesi Kanserle Savaş Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü olarak 25 yıl hizmet vermiştir. Halen Onkomer Onkoloji merkezinde görev yapmaktadır. Yurt Dışı Deneyim:University of Cincinnati, Radiation Oncology Depasrtment-USA, Princess Margaret Cancer Center -Toronto, Canada. Meslekte Özel İlgi Alanları; Tüm kanserler yanı sıra özellikle meme kanserleri, beyin tümörleri, sarkomlar,

Prof. Dr. Münir KINAY

  Akademik Geçmiş İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyosyon Onkolojisi Mezunu – Aynı üniversitede 1981’de uzman, 1984’te doçent, 1991’de profesör oldu. DEÜ Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı’nda 1992-2008 yılına kadar Radyasyon Onkolojisi AD başkanlığı yaptı. 1994’de Türkiye’de ilk “I.Ulusal Radyasyon Onkolojisi Kongresi” ni organize etti ve derneğin kurulmasını sağladı ve 1998’de Avrupa Radyasyon Onkolojisi Derneği (ESTRO) Yönetim Kuruluna seçildi. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda ilk radyoterapi programını 1992’de kurdu ve program başkanlığını 1999’a kadar sürdürdü. 2000-2002’de Türk Radyasyon Onkoloji Derneği Başkanlığını yürüttü. Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Medikal Fizik Anabilim Dalı kurucu başkanı oldu, 2008’e kadar başkanlık görevini yürüttü. Radikal Gazetesi’nin 2005’de yaptığı

Copyright 2015 (c) - Onkomer Özel Onkoloji Merkezi